Otvorene prijave za specijalističke studije.

studij ak. godina početak prijava kraj prijava prijavljivanje
Poslijediplomski specijalisticki studij Klinicka farmacija 2017./2018. 11. srpnja 2017. 16. listopada 2017. prijavi se
Poslijediplomski specijalisticki studij Razvoj lijekova 2017./2018. 11. srpnja 2017. 16. listopada 2017. prijavi se
Poslijediplomski specijalistički studij Fitofarmacija s dijetoterapijom 2017./2018. 11. srpnja 2017. 16. listopada 2017. prijavi se
Poslijediplomski specijalisticki studij Medicinska biokemija i laboratorijska medicina 2017./2018. 11. srpnja 2017. 16. listopada 2017. prijavi se
Poslijediplomski specijalisticki studij Molekularna dijagnostika 2017./2018. 11. srpnja 2017. 16. listopada 2017. prijavi se
Poslijediplomski specijalisticki studij Dermatofarmacija i kozmetologija 2017./2018. 11. srpnja 2017. 16. listopada 2017. prijavi se